• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт керівника 2017

/Files/images/sayt/06352636.jpg

ЗВІТ

завідувача Читової Надії Сергіївни

перед колективом та громадскістю про роботу

протягом 2016/2017 навчального року

Переможанський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) Тернівської сільської ради Харківського району Харківської області комунальної форми власності, розташований за адресою Харківська область, Харківський район, с. Перемога, вул. Центральна, 13 функціонує з 1958 року.
Організація освітньої роботи у Переможанському дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та інших нормативно-правових актів, методичних рекомендацій КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитини у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
Пріоритетний напрям діяльності Переможанського дошкільного навчального закладу у 2017/2018 навчальному році - гуманітарний.
Мова навчання – українська.
У 2017/2018 навчальному році зміст освітнього процесу у Переможанському дошкільному навчальному закладі визначається в межах Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) і реалізується відповідно до вимог комплексної освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років, (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2016 року та парціальної програми національно-патріатичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (авт. – Каплуновська О.М.).
Організація навчальної діяльності вихованців дошкільного навчального закладу регламентується робочим навчальним планом на рік.
Навчальний рік у Переможанському дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) Тернівської сільської ради Харківського району Харківської області починається з 1 вересня закінчується 31 наступного року.
Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.
Переможанський дошкільний навчальний заклад працює з 7.30 – до 16.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 9-ти годинним перебуванням дітей.
У дошкільному закладі функціонуює 1 різновікова група, в якій виховуються діти з 3-х до 6-и років.
Нормативна наповнюваність різновікової групи – 15 дітей, а в 2016/2017 н.р виховувалося 18 дітей дошкільного віку. На 23 червня в закладі нараховується 17 чоловік, з них 2 дітей шестирічного віку, які 1 вересня 2017 року підуть до Переможанської загальноосвітньої школи.
Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.
Згідно з завданнями річного плану проводилися засідання педагогічних рад, наради при завідувачі, методичні години, на яких заслуховувалися підсумки освітньої роботи, результати тематичних і комплексних перевірок. Розглядалися актуальні питання педагогіки, надавалася оцінка роботи педагогічного колективу по виконанню поставлених задач.
Адміністрацією дошкільного закладу здійснювався постійний контроль за діяльністю колективу закладу, який фіксується у книзі наказів, оформляється у вигляді довідок, інформацій, обговорюється на педагогічних радах, нарадах при завідувачі, методичних годинах. Для контролю за навчально-виховним процесом використовуються спостереження за діяльністю виховання в процесі роботи з дітьми, аналізуються плани вихователя та результати освітньо-виховної роботи. Вивчення стану освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі планується у вигляді комплексних, тематичних перевірок, вибіркового контролю. Дані види контролю забезпечують вивчення діяльності вихователя, допомагають проводити роботу злагоджено, систематично.
Протягом 2016/2017 н.р. працівниками постійно виконувалися вимоги інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Інструкції з персоналом проводились планові, в разі необхідності – повторні, позапланові, цільові, на робочому місці; з новоприбулими – вступний інструктаж. Працівники закладу ознайомлені з посадовими та функціональними обов’язками, вимогами щодо користування електроприладами. Державна пожежна комісія в акті перевірки зазначених порушень не відмітила. Аналіз стану роботи по охороні праці і безпеці життєдіяльності в закладі показав, що вся робота ведеться відповідно до вимого нормативних документів та законодавчих актів.
З метою запобігання усіх видів травматизму в приміщеннях дошкільного закладу та за його межами проводяться обстеження стану інвентарю на майданчиках та у групових приміщеннях.
Стан роботи в закладі з безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки розглядався протягом року на нарадах при завідувачі, методичних годинах.
Робота з формування культури здоров’я у дітей протягом навчального року проводилась на належному рівні, але потребує оновлення матеріальної бази.
Медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та Робота з формування культури здоров’я у дітей психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Систематично протягом року здійснювався медичний огляд і контроль за фізичним розвитком дітей (щеплення, антропометрія). За станом здоров’я та фізичним розвитком всі діти в закладі відносяться до фізкультурної групи. В квітні проводився огляд дітей лікарями-фахівцями.
Важливим елементом оздоровлення дітей є оптимальний збалансований раціон харчування.
На належному рівні здійснювалась протягом року вся оздоровча робота: аналіз захворюваності дітей, загартування дітей після денного сну, збалансоване харчування, дотримання рухового і повітряного режиму, контроль за виконанням санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного закладу.
В дошкільному закладі організовано трьохразове харчування, відповідно до Інструкціії з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1591 від 22. 11. 2004 року (зі змінами). Вартість харчування дітей становить 31 грн. 00 коп.
Влітку вартість харчування збільшується на 10% від загальної вартості на період з 01.06. 2017 року по 31.08.2017 року. Діти отримують додатково сік, фрукти на ІІ сніданок.
Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.
Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка покращилась за рахунок добровільної батьківської допомоги. З місцевого бюджету - оплата комунальних послуг, харчування вихованців, заробітна плата працівникам, новорічні подарунки для дітей. Члени батьківського комітету (ради) приймають активну участь у житті дошкільного закладу і є постійними партнерами педагогічного колективу закладу. Сумісними зусиллями придбані деякі канцтовари, матеріал для проведення свят, господарчі товари, сплачено за перезарядку вогнегасників.
Але ряд адміністративно – господарських проблем потребують вирішення. А саме:
- встановлення тіньового навісу на ігровому майданчику;
- заміна асфальтного покриття на ігровому майданчику та навколо закладу;
- фарбування малих форм на майданчику
Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, постійно поповнюються, оновлюється і ремонтується обладнання.
Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Всі працівники та вихованці почуваються комфортно. Створені всі умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.

Висновки.

Результати аналізу та реальний стан освітньо-виховної роботи підтверджують, що в роботі закладу були позитивні сторони і недоліки. Виявлено, що робота була спрямована на вирішення пріоритетних завдань навчання та виховання дітей, на розвиток творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки та інноваційних технологій, а саме – покращення матеріально-технічної бази закладу. За результатами анкетування працівників дошкільного закладу та батьків виявлено, що діяльність завідувача у 2016/2017 н.р. на задовільному рівні.

Завідувач ДНЗ Читова Н.С.

Кiлькiсть переглядiв: 98

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.